Van Fort Nassau tot hoofdstad van New York State

Albany

In 1614 wordt op Castelen Eiland in de Hudson-rivier de eerste Europese handelspost Fort Nassau gebouwd. Het fort krijgt te kampen met diverse hevige overstromingen en wordt in 1618 zelfs volledig verwoest door een overstroming. Op de westelijke oever van de rivier wordt daarop Fort Oranje gebouwd. De West-Indische Compagnie neemt de nieuwe handelspost in 1624 in gebruik. Bij het fort ontstaat de nederzetting Beverwijck, die na de inname door de Engelsen in 1664 wordt hernoemd tot Albany, ter ere van de toenmalige Hertog van Albany (Schotland). In 1797 werd de stad uitgeroepen tot hoofdstad van de staat New York.

De academische wereld besteedde in 2014 weliswaar aandacht aan het feit dat vierhonderd jaar eerder de eerste Nederlandse nederzetting in de Mauritius-vallei werd gebouwd, maar die aandacht ging vooral uit naar hoe het fort eruit zou kunnen hebben gezien en waar het gestaan zou kunnen hebben. Over de bouwers werd nauwelijks gesproken. 2014 was evenwel het uitgelezen jaar geweest om met een grootse, feestelijke herdenking eer te betonen aan de Nederlandse handelaren en schippers die met de bouw van Fort Nassau de Nederlandse aanwezigheid in Noord-Amerika verankerden. Het begon misschien allemaal met Henry Hudson, maar zonder de vrije Nederlandse zee- en kooplieden zou het hoogstwaarschijnlijk na Henry Hudson ook meteen weer opgehouden zijn.