Amsterdam handelscentrum van de wereld

Amsterdam was ten tijde van het ontstaan van Nieuw Nederland een dynamische internationale handelsstad – feitelijk het handelscentrum van de wereld. Naast de VOC en de (minder succesvolle) WIC waren er honderden andere compagnieën gevormd door vrije en onafhankelijke koopmannen die de zeeën bevoeren en over de hele wereld handel dreven. De concurrentie was heftig en Amsterdam was toen, net zoals vandaag, een veilige haven: aan het geheimhouden van handelslocaties en -kansen werd veel belang gehecht. Er is een theorie die stelt dat er in het geheim al gehandeld werd op de Hudson-rivier, toen die nog Rivière Montagnes genoemd werd. Door de komst van Hudson kwam dat geheim aan het licht en moesten de handelaren die er reeds handelden hun handel veilig stellen, bijvoorbeeld door licenties te verkrijgen.