Rol inheemse bevolking onderbelicht

Mohican Nicholas

In de Angelsaksische geschiedschrijving spelen de oorspronkelijke bewoners van Noord-Oost-Amerika slechts een figurantenrol: ze worden afgeschilderd als ‘savages’. Uit de (handels)contacten die deze ‘wilden’ echter met de Nederlandse kooplieden onderhielden blijkt dat het tegenovergestelde waar is. Door in te stemmen (en waarschijnlijk zelfs te helpen) met de bouw van een handelspost (Fort Nassau) op hun territorium hebben de inheemse bevolkingsgroepen significant bijgedragen aan ontstaansgeschiedenis van stad en staat New York.

De Mohican-chief Etow Oh Koam op dit schilderij werd in 1710 door de Nederlandse schilder Jan Verelst vereeuwigd toen hij samen met drie Mohawk-chiefs op bezoek was bij de Engelse koningin Anne. De vier chiefs waren in het Londen van 1710 nog net zo’n bezienswaardigheid als de twee indianenzonen Orson en Valentine dat honderd jaar eerder waren aan het hof van Prins Maurits.