Nederlands architectonisch erfgoed in gevaar

Nederlandse huizen

Vandaag de dag staan er in de Hudson Vallei (New York, New Jersey, Delaware) nog tal van oer-Nederlandse huizen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Huizen van baksteen, maar ook van natuursteen. In allen woonden Nederlandse families. Ze liggen vaak in prachtige landschappen en zijn in een aantal gevallen musea geworden. Toch dreigt het Nederlandse architectonische erfgoed in de Hudson-vallei langzaam maar zeker te verdwijnen, als gevolg van verwaarlozing, lukrake verbouwing en sloop. Bovendien zijn de dikke houten balken (nu dus antiek) en de authentieke baksteentjes waarmee de huizen indertijd gebouwd werden erg in trek bij antiekdealers en architecten. Gelukkig zijn er een aantal initiatieven die zich sterk maken voor het behoud van die Nederlandse erfenis, zoals The Society for the Preservation of Hudson Valley Vernacular Architecture (HVVA) en The New Netherland Companions.

http://www.nieuwnederlandheritage.info