Oudste kaart van Manhattan

De kaart die Adriaen Block in 1614 uitbracht van het gebied tussen het Franse Nova Francia en het Engelse Virginia wordt gezien als de eerste gedetailleerde kaart van Nieuw Nederland en het midden van Noord Oost Amerika. Daarnaast wordt de kaart beschouwd als het eerste document waarop sprake is van de naam ‘Nieuw Nederland’ (Niev Nederlandt). Er is een theorie die stelt dat de kaart gebaseerd is op een kopie van een kaart van cartograaf Cornelius Doetz (de rode lijnen), waarop Block zijn ontdekkingen heeft ingetekend. Niettemin wordt Blocks kaart beschouwd als de eerste gedetailleerde kaart van New York en Noord-Oost-Amerika, waarop bovendien Manhattan is vermeld.

Over deze kaart is nog veel te zeggen en menig aspect moet nog onderzocht worden. Het is namelijk zeer goed mogelijk dat deze kaart al van 1612 of 1613 is en voor de presentatie aan Prins Maurits diende. Hij is gevonden door John Romeyn Brodhead, een Amerikaan die in de negentiende eeuw in archieven in Londen, Parijs en Amsterdam kwam zoeken naar documenten met informatie over (het ontstaan van) New York. De schat aan nieuwe informatie die Brodhead vond over Nieuw Nederland had behoorlijk wat gevolgen en zette veel in beweging. Enerzijds kon de Nieuw Nederland geschiedenis opeens in een Dutch perspective geplaatst worden, anderzijds zette het de Anglo-Amerikaanse geschiedschrijvers aan om de mythes rond Hudson, de Pelgrims en Jamestown verder te verstevigen en de Nieuw Nederland geschiedenis te minimaliseren.

Oudste kaart van Manhattan